Iværksætter: Hvornår er det nødvendigt at blive momsregistreret?

For iværksættere, der sælger varer eller ydelser til private, kan det være fristende at udskyde momsregistreringen. Dog kan dette føre til betydelige ekstraregninger, da momspligten kan pålægges med tilbagevirkende kraft. I Danmark har den gældende grænse for obligatorisk momsregistrering for iværksættere været en omsætning på blot 50.000 kr. siden 2002. Hvis denne beløbsgrænse var blevet prisjusteret på samme måde som mange andre skattemæssige beløbsgrænser, ville den sandsynligvis i dag have ligget tættere på 75.000 kr.

Selvom en ændring af grænsen kræver EU’s godkendelse, er det sandsynligt, at Danmark kunne opnå en sådan tilladelse. Dette er blevet bevilget til andre lande, som det fremgår af et ministerudtalelse fra 2017. På Christiansborg er der tidligere overvejet at hæve grænsen, men regeringerne har afvist dette med henvisning til potentielle omkostninger for statskassen.

Proceduren for grænsen er som følger: Momsregistreringspligten gælder for alle, der driver “økonomisk virksomhed”, medmindre virksomheden er fritaget for momspligt eller underlagt særlige regler. Begrebet “økonomisk virksomhed” er bredt fortolket og inkluderer aktiviteter som handel med virtuelle spilgenstande. Nogle sektorer, såsom sundhed, socialt arbejde og uddannelse, er typisk fritaget for moms, ligesom persontransportvirksomheder, mens kunstnere har en salgsgrænse på 300.000 kr.

Den aktuelle beløbsgrænse på 50.000 kr. gælder ikke for et kalenderår, men for enhver løbende 12-måneders periode. En momsregistrering, der sker på grund af overskridelse af grænsen, er ikke permanent, og under visse betingelser kan der foretages afmelding, hvis omsætningen igen falder under beløbsgrænsen.

For mange nystartede virksomheder kan det virke fordelagtigt at udsætte momsregistreringen, især hvis de sælger til private, da momsen gør deres varer eller ydelser 25 % dyrere. Imidlertid er det ikke altid en fordel, og momsregistreringen kan ikke udsættes, hvis det på et tidligt tidspunkt er klart, at grænsen vil blive overskredet.

Hvis det ved opstarten allerede er klart, at omsætningen vil overstige 50.000 kr., pålægges registreringspligten allerede på dette tidspunkt. Beløbsgrænsen er ikke en bundgrænse, og hvis det ikke er klart ved opstart, vil Skattestyrelsen sandsynligvis kræve momsregistrering fra begyndelsen af det kalenderår, hvor omsætningen overskrider grænsen. Dette blev illustreret i en nylig afgørelse fra Landsskatteretten.

Eksempel med rengøringshjælp: En kvinde begyndte i 2019 at udføre rengøringsarbejde via en platformsvirksomhed med det formål at finde midlertidigt arbejde inden for hotelbranchen. På grund af COVID-19-pandemien blev det ikke til noget, og hendes indtjening fra rengøringsarbejdet i 2020 nåede ca. 66.000 kr. Skattestyrelsen anerkendte hende som momspligtig fra begyndelsen af dette år, hvilket Landsskatteretten godkendte. Momskravet udgjorde ca. 13.300 kr. eller 20 % af indtjeningen.

Category
Tags

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

© 2023 Reto Regnskab