Praktisk betydning af skattefrie befordrings- og rejsegodtgørelse for arbejdsgivere er markant, idet de årligt udbetaler omkring 9 mia. kr. i denne kategori. I 2022 udbetalte landets arbejdsgivere ifølge Skattestyrelsen 8,7 mia. kr. i skattefrie godtgørelser, hvoraf 2,8 mia. kr. gik til rejsegodtgørelse (diæter) og 5,9 mia. kr. til befordringsgodtgørelse (kørepenge).

Skattefrie Kørepenge: Satserne for skattefri befordringsgodtgørelse er blevet forhøjet med beskedne 1,61 % for 2024.

Kørselstype20232024
Kørsel op til 20.000 km årligt, bil og motorcykel3,73 kr.3,79 kr.
Kørsel ud over 20.000 km årligt, bil og motorcykel2,19 kr.2,23 kr.
Sats for cykel, knallert, scooter og el-løbehjul pr. km0,61 kr.0,62 kr.

Eksempel: En lønmodtager, der årligt kører 15.000 km arbejdsmæssigt i sin egen bil, kan i 2024 få udbetalt 56.850 kr. i skattefri kørselsgodtgørelse, hvilket er en stigning på 900 kr. i forhold til 2023.

Den høje km-sats er baseret på en nøje beregning, der tager udgangspunkt i en benzindrevet bil, der kører 24.000 km om året med et gennemsnit på 19 km pr. liter. Beregningen inkluderer årlige udgifter til værditab, vedligeholdelsesomkostninger, forsikring, ejerafgift og vask, hvilket samlet udgør 91.031 kr. eller 3,79 kr. pr. km. Den lave sats er udregnet med samme princip, men uden de faste udgifter til forsikring mv. og med et kilometerafhængigt værditab på 0,25 kr. pr. km.

Skattefrie Diæter: Satserne for skattefri rejsegodtgørelse er steget med cirka 3,4 % for 2024.

Godtgørelsestype20232024
Kost, pr. døgn555,00 kr.574,00 kr.
Logi, pr. døgn238,00 kr.246,00 kr.
25 %-godtgørelse, pr. døgn138,75 kr.143,50 kr.

Den særlige 25 %-godtgørelse kan udbetales til medarbejdere på rejser af mindst 24 timers varighed til midlertidige arbejdssteder, der overnatter udenfor hjemmet og får dækket faktiske udgifter til kost. Dette beløb er designet til at dække småfornødenheder og kan udbetales uden dokumentation for de faktiske udgifter.

En medarbejder med 100 rejsedage om året kan i gennemsnit få udbetalt ca. 1.200 kr. skattefrit om måneden efter 25 %-reglen. Ønsker arbejdsgiveren ikke at udbetale godtgørelsen, kan medarbejderen på sin årsopgørelse indtaste et fradrag af tilsvarende størrelse. Skatteværdien af et sådant fradrag er dog kun ca. 26 %. Et fradrag på 14.350 kr. (100 dage) giver derfor kun en skattebesparelse på ca. 3.700 kr. og er dermed betydeligt mindre gunstigt end en udbetaling af godtgørelsen.

https://sktst.dk/nyheder-og-pressemeddelelser/befordringsfradrag-og-skattefri-koerselsgodtgoerelse-stiger-igen-i-2024

Category
Tags

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

© 2023 Reto Regnskab